Constel·lacions familiars

De vegades, en un procés terapèutic, és important la mirada sistèmica.

Contribueix al fet que la persona pugui identificar les dinàmiques perjudicials i inconscients que s’han establert en el sistema, tanmateix, com les actituds i conductes que s’han generat entre els seus membres.

Què són?


Les constel·lacions familiars és un treball sistèmic que posa en evidència la profunda connexió de cada persona amb el seu sistema familiar on existeixen profunds vincles d’amor i lleialtat. Si un membre del sistema deixa assumptes sense “resoldre”, és probable que algú de la pròxima generació, intenti resoldre’l de manera totalment inconscient.

En aquest treball es manifesten les forces conflictives que actuen en el sistema. La presa de consciència de les dinàmiques i implicacions, porta a comprendre els “Ordres de l’amor” (Bert Hellinger) i a generar solucions que aporten pau i benestar als membres de la família.

Els «Ordres de l’amor», s’entenen com les regles que perduren en un sistema al llarg del temps.

A qui va dirigit?

 

A les persones que vulguin treballar assumptes problemàtics de la seva vida, ja sigui de naturalesa relacional i familiar (parella, pares-fills, germans, etc.) o bé malalties, perdudes i dols, comportaments difícils, guions i pautes repetitives.

Interessa també a persones que es dediquen a professions d’ajuda. Terapeutes, psicòlegs, metges, educadors, assistents socials…

Per a tota persona amb desig d’augmentar la comprensió de si mateixa i de les seves relacions vitals.

Les persones que fan la seva constel·lació, es trien durant el taller entre les que ho demanen.

Tot grup disposa d’una jerarquia que resulta del moment en que cadascun inicia la seva pertinença al grup.

És a dir, qui va entrar en un grup abans té prioritat sobre aquell que va venir després. (Bert Hellinger)

Beneficis

 

La participació en un taller, tant fent el propi treball, com fent de representant, no ens deixa indiferents, sinó que impregna amb nova força la nostra vida i ens permet fer noves eleccions.

La persona obté una imatge nova i guaridora del seu sistema, en el qual cadascun ocupa el lloc que li correspon, ja sigui en la seva família, en el seu entorn laboral, en les relacions amistoses…

El professional que condueix el taller ha de tenir una preparació adequada per a conduir d’una manera respectuosa i clarificadora tot el procés.

Tallers de Constel·lacions Familiars 2024-2025

Divendres de 16:30 a 20:30 h

  • Dates per determinar
Inscripcions

A càrrec de

JORDI AMENÓS

Terapeuta Gestalt i Constel·lador Familiar
Teràpia Gestalt | Constel·lacions Familiars i Organitzacionals | Salut Sistèmica | Narrativa Terapèutica

Tot el que els nostres clients diuen de nosaltres