El servei de consultes en línia ens permet donar una bona atenció i seguiment terapèutic.

En la vídeo conferencia, podem interactuar amb la mateixa fluïdesa que en la visita presencial i amb la informació que compartim podem valorar professionalment la situació i oferir-vos mitjans pràctics de solució al vostre cas.