PNIE-Nutrició infantil

Alteracions en el son, cansament, baix rendiment escolar, intoleràncies, sobrepès, diabetis… Podem readaptar l’alimentació de manera divertida per evitar tot això en el present i en el futur.

Per què es tan important?


La bona alimentació en l’etapa infantil és la clau per a l’adquisició d’hàbits saludables i assolir un desenvolupament, físic, mental i social adient.

Beneficis

Per què es tan important?


Segons l’OMS, la prevalença d’obesitat infantil i juvenil a Espanya és de les més altes a Europa, el sobrepès i l’obesitat en la infantesa s’associa amb major probabilitat de ser adults obesos i amb major risc de sofrir diabetis mellitus tipus 2, malalties cardiovasculars i alguns tipus de càncer.

Fer un canvi d’hàbits en la població infantil, tenint en compte els seus gustos i readaptar la seva alimentació de manera divertida és essencial per a una correcta salut, present i futura. A més s’aconsegueix:

● Un desenvolupament i creixement adequats

● Bon descans nocturn

● Millor humor

● Increment del rendiment intel·lectual i esportiu

La prescripció de dietes terapèutiques precisa d’un professional capaç de dissenyar la seva composició, establir la seva durada, així com valorar els resultats i reconfigurar-les quan calgui.

L’ equip de PNIE – Nutrició

MIREIA CARMONA

PNIE-Nutrició Col.2734


Nutrició | PsicoNeuroImmunoEndocrinologia (PNIE) | Salut Digestiva | Hormonal | Malalties autoimmunes | Fatiga Crònica ...

OLGA DEL RÍO

PNIE-Fisioterapeuta Col.4823


PsicoNeuroImmunoEndocrinologia (PNIE)  Fisioteràpia de l'esport | Trauma | Exercici terapèutic | Ganxos | Indiba

Tot el que els nostres clients diuen de nosaltres