Política de privacitat i avís legal

Informació del titular de la web 

SALUT HOLOS, S.L P CIF/NIF B43933225 amb domicili en CARRER ASSEMBLEA DE CATALUNYA 6-8 BAIXOS, TARRAGONA (TARRAGONA), 43002 i mail de comunicacions ADMINISTRACIO@TAUHOLOS.COM. 

Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, al Tom 2387, Foli 94, Fulla número 37938, Inscripció 2a

Responsable de protecció de dades 

El titular és el responsable de les dades personals que són recaptats per la navegació i ús d’aquesta web conforme als requisits establerts pel REGLAMENT (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques així com conforme a la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE) . 

En utilitzar aquest lloc web entenem que ha llegit i comprès la informació que s’exposa en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal. 

Política de protecció de dades 

El responsable aplica el principi de responsabilitat activa en el tractament de les dades de caràcter personal, mantenint una constant posada al dia i una promoció de la millora contínua del sistema de protecció de dades conforme als requisits legals exigibles, garantint en tot cas: 

 • el respecte a les llibertats i els drets fonamentals de les persones físiques
 • que les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent
 • que les dades tractades són exactes, adequats, pertinents i limitats en relació amb els fins per als quals són recollits
 • que els fins per als quals són recollits són explícits i legítims i que no són tractats de manera incompatible amb aquests fins 

La finalitat d’aquest document és informar els usuaris sobre què fem amb les seves dades personals, com es recapten, per a què s’utilitzen, els drets que els assisteixen així com tota la informació legal necessària establerta per la normativa vigent. 

Dades recaptades, finalitat i licitud 

Les dades de caràcter personal tractats són els aportats pels usuaris a través dels formularis disponibles en aquest lloc web i són els mínims exigibles per a poder: 

 • enviar-li informació sobre els nostres productes / serveis
 • atendre consultes.
 • tramitar comandes, així com poder elaborar les factures corresponents, informar sobre l’estat de les comandes, atendre reclamacions i qualsevol altra gestió derivada de la prestació del servei realitzat a través d’aquest lloc web. 

Aquestes finalitats estan basades en principis legals de tractament de les dades recollides per la normativa vigent: per a l’execució d’un contracte o la prestació d’un servei als usuaris, per al compliment d’obligacions legals, per l’interès legítim i amb el consentiment dels usuaris. 

Formularis web
Les dades personals recaptades a través del formulari web de contacte s’usen per a poder atendre qualsevol consulta que l’usuari realitzi a través d’aquest. 

Les dades personals recaptades en el formulari de comandes tenen la finalitat de tractar les dades necessàries per a la correcta gestió de les seves comandes. 

El tractament de les dades està legitimat pel consentiment que vostè ens presta en acceptar expressament les condicions del tractament informades a través d’aquesta política de privacitat. 

Destinataris de les dades 

Les dades de caràcter personal obtinguts a través dels formularis web són registrats i conservats en suports electrònics controlats i supervisats pel responsable del tractament. 

Les seves dades personals no seran comunicats a tercers, amb l’excepció que aquesta comunicació de dades estigui emparada en una obligació legal o quan per a la correcta prestació del servei o l’execució del contracte sigui necessari comunicar les seves dades a tercers per a poder efectuar el pagament (passarel·les de pagament), així com gestionar els lliuraments dels productes (transportistes) emparada aquesta cessió en les necessitats del servei. Pagament mitjançant altres passarel·les de pagament, recomanem a l’usuari que la hi política de privacitat per a entendre com maneja la informació personal, per exemple: 

Redsys Serveis de Processament, S.L. (*Redsys”), amb domicili a Madrid, carrer Francisco Sancha, número 12, i amb C.I.F. número B-85955367, que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. Redsys ha adoptat les mesures tècniques necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit. Pot veure la seva política de privacitat en https:www.redsys.es/legal/20180223_politica_de_privacidad_web_publica_redsys.pdf 

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), la política de privacitat de la qual estableix les mesures de seguretat adequades per al correcte tractament de les dades personals dels usuaris. Pot veure la seva política de privacitat en https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_es#1 

Per als casos en els quals la comunicació de dades a tercers no estigui emparada en les bases legals establertes en l’apartat anterior, la comunicació de dades a altres destinataris només es realitzarà si l’usuari ha donat el seu consentiment exprés.

Es mantenen uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i el compromís contractual amb cadascun d’ells per a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades. 

En el cas que existeixin transferències internacionals de dades SALUT HOLOS, S.L.P. garantirà que la transferència de les seves dades personals es realitza de conformitat amb les lleis de privacitat aplicables i, en particular, que s’apliquin les mesures contractuals, tècniques i organitzatives necessàries, com les clàusules contractuals estàndard aprovades per la Comissió Europea. 

Pot obtenir més informació sobre el tractament de les dades personals de la nostra organització sol·licitant-la en el mail: ADMINISTRACIO@TAUHOLOS.COM o accedint a través del següent enllaç: 

https://www.accesousuario.com/protecciondedatos/rgpd/informacion_consentimientoapi.php?codempresa=22840 

Mesures tècniques i organitzatives de protecció de dades 

Els suports compten amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la confidencialitat i la conservació de les dades personals obtingudes a través de la web. 

Les dades personals recaptades des de la web són tractats mitjançant protocol HTML amb certificat SSL vàlid. 

El personal implicat en les operacions de tractament de dades: accés, edició, esborrament, etc… està capacitat per a això, format i compromès amb aquesta política de protecció de dades. 

Conservació de les dades 

Les dades de caràcter personal obtinguts a través del formulari de contacte seran conservats el temps necessari per a atendre la sol·licitud/consulta realitzada. 

Les dades de caràcter personal obtinguts a través del formulari de comandes seran conservats mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb vostè o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. 

Vençuda la relació contractual mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació. 

En cas que hagi acceptat expressament l’enviament d’informació comercial conservarem les seves dades de contacte fins que vostè ens comuniqui la seva decisió d’anul·lar aquests enviaments comercials. 

Delegat de Protecció de dades 

El delegat de protecció de dades és NEW PROJECT SERVEIS EMPRESARIALS SL. Pot contactar amb el delegat en DPD@NPSERVICIOS.COM. 

El Delegat de Protecció de dades és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades, a fi de resoldre els dubtes sobre la política de privacitat i fer consultar sobre el tractament de les dades personals. Igualment cal contactar amb ell per a presentar reclamacions relatives al tractament de les dades personals així com per a l’exercici dels drets reconeguts als interessats respecte a les seves dades personals. 

Informació sobre l’existència de decisions automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils) 

Normalment no adoptem decisions automàtiques, però quant ho fem deixarem clar que s’està adoptant aquest tipus de decisió. No obstant això, SALUT HOLOS, S.L.P. CIF/NIF B43933225 recull diversos apartats dedicats a la personalització de serveis a fi de mostrar publicitat personalitzada en ingressar en el seu lloc web i també per a l’enviament de comunicacions personalitzades. 

SALUT HOLOS, S.L.P. CIF/NIF B43933225 reconeix la possibilitat de la realització de perfils per a millorar la seva oferta de productes o personalitzar l’enviament d’ofertes comercials o donar un tracte més personalitzat al client. 

Oposició al fet que les dades siguin tractades amb finalitats publicitaris 

Si vas donar el teu consentiment perquè utilitzessin les teves dades amb finalitats publicitaris i no desitges continuar rebent publicitat, pots revocar el consentiment prestat en qualsevol moment i a través de l’enviament d’un correu electrònic a mail del responsable ADMINISTRACIO@TAUHOLOS.COM. 

Canvis en la Política de Privacitat 

És possible que modifiquem la informació continguda en aquesta Política de Privacitat i Cookies quan ho estimem convenient. En cas que ho fem, t’ho notificarem per diferents vies a través de la Plataforma (per exemple, a través d’un bàner, un pop-up o una notificació push), o fins i tot te’l comunicarem a la teva adreça de correu electrònic quan el canvi en qüestió sigui significatiu envers la teva privacitat, de manera que puguis revisar els canvis, valorar-los i, si és el cas, oposar-te o donar-te de baixa en algun servei o funcionalitat. En qualsevol cas, et suggerim que revisis aquesta Política de Privacitat i Cookies de tant en tant per si hi hagués canvis menors o introduïm alguna millora interactiva. 

AVÍS LEGAL

Propietat intel·lectual i industrial 

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a (SALUT HOLOS, S.L.P.) i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. 

Responsabilitat dels continguts 

SALUT HOLOS, S.L.P. CIF/NIF B43933225 no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se al portal. Tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal. 

SALUT HOLOS, S.L.P. CIF/NIF B43933225 no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació. 

Reproducció de continguts 

En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials en qualsevol suport, i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de SALUT HOLOS, S.L.P. 

Llei aplicable 

SALUT HOLOS, S.L P. CIF/NIF B43933225 es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessària per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. 

La relació entre l’usuari i SALUT HOLOS, S.L.p. CIF/NIF B43933225 es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori nacional. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes condicions, les parts sotmetran els conflictes a la jurisdicció ordinària, sotmetent-se als Jutges i Tribunals que corresponguin conforme a Dret. 

Així mateix l’informem que disposa d’un procediment de resolució extrajudicial de controvèrsies gratuït i accessible a tots els ciutadans, es tracta de la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea, accessible a través del següent enllaci https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. 

Cookies 

En el cas d’emprar tecnologia “cookie” en la web, disposa d’un apartat concret que l’informa sobre la seva existència així com de la seva política d’ús. Consulti l’apartat “política de cookies”. 

En cas contrari, no s’empren cookies de navegació. 

Dades personals de menors 

Aquesta pàgina web no està dirigida a usuaris menors d’edat. Si vostè és menor d’edat, si us plau no intenti registrar-se com a usuari. Si descobrim que per error hem obtingut informació personal d’un menor, eliminarem aquesta informació al més aviat possible. 

Exercici dels drets de protecció de dades 

D’acord amb els drets que confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada o al correu electrònic ADMINISTRACIO@TAUHOLOS.COM. 

Per a l’exercici dels drets haurà d’identificar-se mitjançant la presentació del seu DNI. 

Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se al mateix correu indicat. Igualment podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es

 


Política de privacidad y aviso legal

 

Información del titular de la web 

SALUT HOLOS, S.L P CIF/NIF B43933225 con domicilio en CALLE ASSEMBLEA DE CATALUNYA 6-8 BAJOS, TARRAGONA (TARRAGONA), 43002 y mail de comunicaciones ADMINISTRACIO@TAUHOLOS.COM. 

Inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, al Tomo 2387, Folio 94, Hoja número 37938, Inscripción 2ª

Responsable de protección de datos 

El titular es el responsable de los datos personales que son recabados por la navegación y uso de esta web conforme a los requisitos establecidos por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 relativo a la protección de datos de las personas físicas así como conforme a la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE) 

Al utilizar este sitio web entendemos que ha leído y comprendido la información que se expone en relación con el tratamiento de sus datos de carácter personal. 

Política de protección de datos 

El responsable aplica el principio de responsabilidad activa en el tratamiento de los datos de carácter personal, manteniendo una constante puesta al día y una promoción de la mejora continua del sistema de protección de datos conforme a los requisitos legales exigibles, garantizando en todo caso: 

 • el respeto a las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas
 • que los datos son tratados de manera lícita, leal y transparente
 • que los datos tratados son exactos, adecuados, pertinentes y limitados en relación con los fines para los que son recogidos
 • que los fines para los que son recogidos son explícitos y legítimos y que no son tratados de manera incompatible con dichos fines 

La finalidad de este documento es informar a los usuarios sobre qué hacemos con sus datos personales, cómo se recaban, para qué se utilizan, los derechos que les asisten así como toda la información legal necesaria establecida por la normativa vigente. 

Datos recabados, finalidad y licitud 

Los datos de carácter personal tratados son los aportados por los usuarios a través de los formularios disponibles en este sitio web y son los mínimos exigibles para poder: 

 • enviarle información sobre nuestros productos / servicios 
 • atender consultas.
 • tramitar pedidos, así como poder elaborar las facturas correspondientes, informar sobre el estado de los pedidos, atender reclamaciones y cualquier otra gestión derivada de la prestación del servicio realizado a través de este sitio web. 

Dichas finalidades están basadas en principios legales de tratamiento de los datos recogidos por la normativa vigente: para la ejecución de un contrato o la prestación de un servicio a los usuarios, para el cumplimiento de obligaciones legales, por el interés legítimo y con el consentimiento de los usuarios. 

Formularios web
Los datos personales recabados a través del formulario web de contacto se usan para poder atender cualquier consulta que el usuario realice a través del mismo. 

Los datos personales recabados en el formulario de pedidos tienen la finalidad de tratar los datos necesarios para la correcta gestión de sus pedidos. 

El tratamiento de los datos está legitimado por el consentimiento que usted nos presta al aceptar expresamente las condiciones del tratamiento informadas a través de esta política de privacidad. 

Destinatarios de los datos 

Los datos de carácter personal obtenidos a través de los formularios web son registrados y conservados en soportes electrónicos controlados y supervisados por el responsable del tratamiento. 

Sus datos personales no serán comunicados a terceros, con la salvedad de que dicha comunicación de datos esté amparada en una obligación legal o cuando para la correcta prestación del servicio o la ejecución del contrato sea necesario comunicar sus datos a terceros para poder efectuar el pago (pasarelas de pago), así como gestionar las entregas de los productos (transportistas) amparada dicha cesión en las necesidades del servicio. Pago mediante otras pasarelas de pago, recomendamos al usuario que le la política de privacidad para entender cómo maneja la información personal, por ejemplo: 

Redsys Servicios de Procesamiento, S.L. (“Redsys”), con domicilio en Madrid, calle Francisco Sancha, número 12, y con C.I.F. número B-85955367, que cumple íntegramente con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y con los compromisos de confidencialidad propios de su actividad. Redsys ha adoptado las medidas técnicas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido. Puede ver su política de privacidad en https:www.redsys.es/legal/20180223_politica_de_privacidad_web_publica_redsys.pdf 

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), cuya política de privacidad establece las medidas de seguridad adecuadas para el correcto tratamiento de los datos personales de los usuarios. Puede ver su política de privacidad en https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_ES#1 

Para los casos en los que la comunicación de datos a terceros no esté amparada en las bases legales establecidas en el apartado anterior, la comunicación de datos a otros destinatarios sólo se realizará si el usuario ha dado su consentimiento expreso.

Se mantienen unos criterios estrictos de selección de encargados de tratamiento y el compromiso contractual con cada uno de ellos para cumplir y hacer cumplir las obligaciones establecidas en materia de protección de datos. 

En el caso de que existan transferencias internacionales de datos SALUT HOLOS, S.L.P. garantizará que la transferencia de sus datos personales se realiza de conformidad con las leyes de privacidad aplicables y, en particular, que se apliquen las medidas contractuales, técnicas y organizativas necesarias, como las cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea. 

Puede obtener más información sobre el tratamiento de los datos personales de nuestra organización solicitándola en el mail: ADMINISTRACIO@TAUHOLOS.COM o accediendo a través del siguiente enlace: 

https://www.accesousuario.com/protecciondedatos/rgpd/informacion_consentimientoAPI.php?codEmpresa=22840 

Medidas técnicas y organizativas de protección de datos 

Los soportes cuentan con las medidas técnicas y organizativas necesarias que garantizan la confidencialidad y la conservación de los datos personales obtenidos a través de la web. 

Los datos personales recabados desde la web son tratados mediante protocolo HTML con certificado SSL válido. 

El personal implicado en las operaciones de tratamiento de datos: acceso, edición, borrado, etc… está capacitado para ello, formado y comprometido con esta política de protección de datos. 

Conservación de los datos 

Los datos de carácter personal obtenidos a través del formulario de contacto serán conservados el tiempo necesario para atender la solicitud/consulta realizada. 

Los datos de carácter personal obtenidos a través del formulario de pedidos serán conservados mientras exista una relación contractual y/o comercial con usted o mientras usted no ejerza su derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos. 

Vencida la relación contractual mantendremos la información debidamente bloqueada, sin darle ningún uso, mientras pueda ser necesaria para el ejercicio o defensa de reclamaciones o pueda derivarse algún tipo de responsabilidad judicial, legal o contractual de su tratamiento, que deba ser atendida y para lo cual sea necesaria su recuperación. 

En caso que haya aceptado expresamente el envío de información comercial conservaremos sus datos de contacto hasta que usted nos comunique su decisión de anular dichos envíos comerciales. 

Delegado de Protección de datos 

El delegado de protección de datos es NEW PROJECT SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Puede contactar con el delegado en DPD@NPSERVICIOS.COM. 

El Delegado de Protección de datos es el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos, a fin de resolver las dudas sobre la política de privacidad y hacer consultar sobre el tratamiento de los datos personales. Igualmente hay que contactar con él para presentar reclamaciones relativas al tratamiento de los datos personales así como para el ejercicio de los derechos reconocidos a los interesados respecto a sus datos personales. 

Información sobre la existencia de decisiones automatizadas ( incluida la elaboración de perfiles) 

Normalmente no adoptamos decisiones automáticas, pero cuanto lo hagamos dejaremos claro que se está adoptando ese tipo de decisión. No obstante, SALUT HOLOS, S.L.P. CIF/NIF B43933225 recoge varios apartados dedicados a la personalización de servicios a fin de mostrar publicidad personalizada al ingresar en su sitio Web y también para el envío de comunicaciones personalizadas. 

SALUT HOLOS, S.L.P. CIF/NIF B43933225 reconoce la posibilidad de la realización de perfiles para mejorar su oferta de productos o personalizar el envío de ofertas comerciales o dar un trato más personalizado al cliente. 

Oposición a que los datos sean tratados con fines publicitarios 

Si diste tu consentimiento para que utilizaran tus datos con fines publicitarios y no deseas seguir recibiendo publicidad, puedes revocar el consentimiento prestado en cualquier momento y a través del envío de un correo electrónico a mail del responsable ADMINISTRACIO@TAUHOLOS.COM. 

Cambios en la Política de Privacidad 

Es posible que modifiquemos la información contenida en esta Política de Privacidad y Cookies cuando lo estimemos conveniente. En caso de que lo hagamos, te lo notificaremos por distintas vías a través de la Plataforma (por ejemplo, a través de un banner, un pop-up o una notificación push), o incluso te lo comunicaremos a tu dirección de correo electrónico cuando el cambio en cuestión sea significativo para con tu privacidad, de manera que puedas revisar los cambios, valorarlos y, en su caso, oponerte o darte de baja en algún servicio o funcionalidad. En cualquier caso, te sugerimos que revises esta Política de Privacidad y Cookies de vez en cuando por si hubiera cambios menores o introducimos alguna mejora interactiva. 

 

AVISO LEGAL

Propiedad intelectual e industrial 

El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos distintivos que aparecen en el mismo pertenecen a (SALUT HOLOS, S.L.P.) y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. 

Responsabilidad de los contenidos 

SALUT HOLOS, S.L.P. CIF/NIF B43933225 no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros desde los que pueda accederse al portal. Tampoco responde por la legalidad de otros sitios web de terceros, que pudieran estar vinculados o enlazados desde este portal. 

SALUT HOLOS, S.L.P. CIF/NIF B43933225 no será responsable del uso que terceros hagan de la información publicada en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de dicha información. 

Reproducción de contenidos 

En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales en cualquier soporte, y por cualquier medio técnico, sin la autorización de SALUT HOLOS, S.L.P. 

Ley aplicable 

SALUT HOLOS, S.L P. CIF/NIF B43933225 se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere necesaria por la utilización indebida del sitio Web y contenidos, o por el incumplimiento de las presentes condiciones. 

La relación entre el usuario y SALUT HOLOS, S.L.p. CIF/NIF B43933225 se regirá por la normativa vigente y de aplicación en el territorio nacional. De surgir cualquier controversia en relación a la interpretación y/o a la aplicación de estas condiciones, las partes someterán los conflictos a la jurisdicción ordinaria, sometiéndose a los Jueces y Tribunales que correspondan conforme a Derecho. 

Así mismo le informamos que dispone de un procedimiento de resolución extrajudicial de controversias gratuito y accesible a todos los ciudadanos, se trata de la plataforma de resolución de litigios en línea de la Unión Europea, accesible a través del siguiente enlace https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. 

Cookies 

En el caso de emplear tecnología “cookie” en la web, dispone de un apartado concreto que le informa sobre su existencia así como de su política de uso. Consulte el apartado “política de cookies”. 

En caso contrario, no se emplean cookies de navegación. 

Datos personales de menores 

Esta página web no está dirigida a usuarios menores de edad. Si usted es menor de edad, por favor no intente registrarse como usuario. Si descubrimos que por error hemos obtenido información personal de un menor, eliminaremos dicha información lo antes posible. 

Ejercicio de los derechos de protección de datos 

De acuerdo con los derechos que confiere la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, el usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al correo electrónico ADMINISTRACIO@TAUHOLOS.COM. 

Para el ejercicio de los derechos deberá identificarse mediante la presentación de su DNI. 

Para cualquier reclamación puede dirigirse al mismo correo indicado. Igualmente podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es