Com fem un tractament d’acupuntura?

La consulta consta de dues parts: primer es fa valoració de l’estat energètic i funcional i emocional de la persona, per a esbrinar la causa profunda de la disfunció que sofreix i després es fa un primer tractament personalitzat.

Introducció

L’orígen de l’acupuntura


​​​​​La Medicina Tradicional Xinesa, MTC, és una pràctica guaridora amb més de 3.000 anys d’antiguitat. Està basada en uns fonaments teòrics i una avaluació pròpia per a poder identificar els diferents desequilibris energètics, físics i emocionals de la persona.

La funció principal de la MTC és esbrinar les causes d’aquests desequilibris i aplicar la terapèutica més adequada per a recuperar l’equilibri perdut i reestablir un bon estat de salut. L’acupuntura, la moxibustión, la fitoteràpia, l’alimentació energètica i els exercicis de Txikung, entre altres, són part integrant dins de la Medicina Tradicional Xinesa.

Quins beneficis aporta l’acupuntura?

Funcionament


Posem en marxa respostes nervioses, endocrines, immunes, etc. que potencien la curació a tots els nivells i que milloren el dolor.

Induïm una resposta guaridora integral incrementant el benestar físic en general i els components psicoafectius associats al dolor o trastorn.

Adreçat a 

Principals aplicacions


​​​​​L’Organització Mundial de la Salut, OMS, ha reconegut oficialment l’eficàcia de la MTC i acupuntura en:

  • ​​​​​Dolor en general tan agut com crònic.

  • ​​​​​Trastorns múscul-esquelètic.

  • ​​​​​Desordres psicosomàtics.

  • ​​​​​Problemes en la pell.

  • ​​​​​Trastorns gastrointestinals.

  • ​​​​​Estimulació del sistema immune i sistema respiratori.

  • ​​​​​Sistema femení, disfuncions hormonals, infertilitat …

​​​​​La millora simptomàtica és fruit de l’equilibració energètica de l’organisme.

L’ equip d’ Acupuntura

MÒNICA ARGUIS

Metgessa Col.36971


Acupuntura

Tot el que els nostres clients diuen de nosaltres