Psicologia per a psicoterapeutes

Els professionals de la salut, amb freqüència, es poden anar carregant de les situacions i conflictes dels casos que acompanyen.

Poden tenir dificultat en desconnectar de la feina o tenir un cert neguit-angoixa a trobar-se en situacions de difícil solució en la teràpia. D’una manera quasi imperceptible poden abandonar-se, deixar de cuidar-se o fer una fugida endavant.

En què consisteix?


És un servei terapèutic, que combina la relació del professional de la psicologia, amb un mateix, la manera com es relaciona amb els pacients i les diferents mirades de la intervenció.

En ser una professió de contacte directe amb la persona necessitada, la qualitat i salut del professional és un factor molt important en la realització eficient i eficaç de la seva tasca. 

És necessari gestionar el propi estrès, reconèixer els límits i responsabilitats, respectar l’espai personal i tenir diferents enfocaments per a la relació terapèutica.

Beneficis

El resultat és:


Eliminació de la simptomatologia fruit de la dificultat o limitació.

Major fortalesa i equilibri personal que contribueix a facilitar la tasca diària. 

Disminució de la fatiga.

Una nova actitud que ajuda al professional en l’acompanyament als pacients.

L’ equip de Psicologia per a professionals

JORDI MAURI

Psicòleg clínic Col.6414


Psicoteràpia somàtica | PsicoNeurologia Aplicada | Cicle vital: Sentit de vida | Ansietat i Trauma. Treball sistèmic | Formador PNA (PsicoNeurologia Aplicada)

Tot el que els nostres clients diuen de nosaltres