Termes i condicions de compra d’https://www.tauholos.com

INTRODUCCIÓ 

El present document té com a finalitat establir les condicions d’ús de la pàgina HTTPS://WWW.TAUHOLOS.COM així com les condicions de compra de productes a través de la mateixa pels usuaris. 

Li preguem que llegeixi detingudament els presents TERMES I CONDICIONS DE COMPRA així com la POLÍTICA DE PRIVACITAT abans d’usar aquesta pàgina web. Si ho desitja pot imprimir aquestes condicions. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa l’usuari accepta els nostres TERMES I CONDICIONS DE COMPRA així com la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT, per la qual cosa, en cas de no estar d’acord, no ha d’utilitzar la web. 

INFORMACIÓ GENERAL 

En compliment del deure d’informació recollit en l’art. 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic l’informem que la titularitat de la web correspon a SALUT HOLOS, S.L.P. CIF/NIF B43933225 , domicili situat en CARRER *ASSEMBLEA DE CATALUNYA 6-8 BAIXOS, TARRAGONA (TARRAGONA), 43002 i amb correu electrònic ADMINISTRACIO@TAUHOLOS.COM i telèfon 977245380, d’ara endavant SALUT HOLOS, S.L.P. 

ÚS DEL LLOC 

En fer ús d’aquesta pàgina web i realitzar comandes a través d’aquesta, l’usuari es compromet als següents extrems: 

 • Usar la pàgina web únicament amb la finalitat de consultar productes i realitzar comandes.
 • No realitzar cap comanda fraudulenta o falsa. Si d’una forma raonable es considera que una comanda és fraudulenta SALUT HOLOS, S.L.P. està autoritzada a anul·lar-ho i informar les autoritats pertinents.
 • Tenir capacitat legal per a celebrar contractes (l’usuari declara ser major de 18 anys).
 • Facilitar les seves dades de contacte d’una forma veraç i exacta amb la finalitat de poder realitzar l’enviament de les comandes.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

SALUT HOLOS, S.L.P. informa els usuaris d’aquesta pàgina web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través de la política de privacitat. Pot accedir a la política de privacitat des de la pàgina web en qualsevol moment. 

CONDICIONS DE COMPRA 

Disponibilitat del servei. Els usuaris tenen la possibilitat de realitzar comandes dels articles que s’ofereixen a través de la pàgina web tant per al seu enviament a una adreça dins del territori espanyol com a un destí europeu. 

Idioma. 

El contracte es formalitzarà en llengua espanyola. 

Disponibilitat dels productes. 

Les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament dels productes o si no quedessin articles en estoc, SALUT HOLOS, S.L.P. informarà el client de tal circumstància, bé per mail o per telèfon i reemborsarà qualsevol quantitat que hagués abonat pel producte o productes no disponibles o canviarà el producte per un altre del mateix valor, segons decideixi el client. 

Preus dels productes. 

En els preus dels articles estan inclosos tots els impostos vigents però no estan inclosos les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total. SALUT HOLOS, S.L.P. es reserva el dret a modificar els preus en qualsevol moment, si bé els productes es facturaran sobre la base del preu en vigor en el moment de formalitzar la comanda (a reserva de la disponibilitat del producte). 

En la comanda de compra s’indicarà tant el preu total del producte/productes, incloent-hi IVA i les despeses d’enviament que corresponguin, segons s’indica en els apartats següents. 

El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. 

En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del que es disposa en l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris. 

Despeses d’enviament a adreces en territori espanyol i fora de territori espanyol. 

Les despeses d’enviament seran per compte del client. 

Manera de realitzar una comanda. 

Per a realitzar una comanda ha de seleccionar l’article o articles desitjats. Una vegada que hagi seleccionat tots els articles que desitgi, aquests s’afegiran a la seva cistella de la compra. El següent pas serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per a això haurà de seguir els passos que se li sol·liciten en la pàgina web i seguir les indicacions de compra que li apareixen en pantalla. Se li demanaran únicament les dades necessàries per a la compra i posterior lliurament de la comanda. Abans de formalitzar la compra haurà d’ACCEPTAR EXPRESSAMENT les presents condicions així com la política de privacitat. 

Les dades registrades per la pàgina web constitueixen la prova de les transaccions realitzades. El client rebrà confirmació de la comanda a través de correu electrònic. 

Durant el procés, abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la seva comanda. La comanda no es formalitza fins que finalitza el procés, la qual cosa ocorrerà quan hagi efectuat el pagament. Fer clik a “Pagar” implica que adquireix i abona els articles seleccionats, aquest pas suposa un compromís vinculant. 

No existeixen límits de compra. L’usuari pot realitzar la comanda pel nombre d’articles que desitgi, sense mínims ni màxims establerts. 

Dret de cancel·lació de la comanda. 

SALUT HOLOS, S.L P.se reserva el dret a rebutjar una comanda d’un client amb el qual existeix litigi. 

Així mateix SALUT HOLOS, S.L.P. té dret a rebutjar o cancel·lar una comanda per raons justificades, com per exemple:

 •  Per error en les dades de facturació (que siguin incorrectes o impossibles de verificar)
 • Si existeix sospita de frau amb la targeta bancària
 • Si no és possible enviar-ho a l’adreça indicada
 • Si existeixen raons per les quals se sospiti que l’usuari no és un consumidor final
 • Si l’usuaris és menor de 18 anys
 • Si no s’ha realitzat el pagament complet. 

Forma de pagament. 

Podrà utilitzar com a mitjà de pagament targeta bancària, Paypal o mitjançant transferència bancària. En el cas de pagament per targeta o PayPal l’import total de la comanda que inclourà les despeses d’enviament que corresponguin segons el cas, es carregaran en el compte del client en el mateix moment de la compra. Només s’admeten pagaments en EUROS.

Mitjançant el pagament per targeta i en el cas que es produeixi alguna incidència durant el procés (per exemple que el terminal informés de la denegació de la targeta) es cancel·larà la comanda de manera automàtica. El sistema de pagament mitjançant targeta bancària es realitza a través de la passarel·la de pagament de “Redsys”. 

En fer clic a “Pagar“ l’usuari està confirmant el pagament de la comanda així com que la targeta de crèdit és seva. Per a minimitzar el risc d’accés no autoritzat, es codificaran les dades de la seva targeta de crèdit. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora d’aquestes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, la comanda serà cancel·lada automàticament, informant el sistema al client sobre aquesta anul·lació. 

En el cas de seleccionar el sistema de pagament a través de Paypal serà PayPal la plataforma de pagament i es realitzarà seguint les condicions d’aquesta plataforma de pagament. 

SALUT HOLOS, S.L.P. també li ofereix la possibilitat de realitzar el pagament mitjançant transferència bancària. 

La comanda serà enviada a l’adreça que ens indiqui una vegada confirmat l’ingrés de l’import total de la comanda. Si l’import no fora pel total, SALUT HOLOS, S.L.P. es reserva el dret a no enviar la comanda fins al seu total abonament per part del client. 

Lliurament. 

Els productes s’enviaran a l’adreça que l’usuari hagi indicat. 

El termini de lliurament oscil·la entre 24 i 72 hores (dies hàbils) per a domicilis en la península i 7 dies hàbils per a lliuraments a illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla. 

El termini de lliurament per a adreces fora del territori espanyol oscil·la entre 7 i 10 dies hàbils. 

Els terminis indicats es respectaran sempre que no existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries alienes a la nostra voluntat. Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. 

A l’efecte de les presents condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament“ o que la comanda ha estat “lliurat“ en el moment en el qual vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’adreça de lliurament convingut. 

Impossibilitat de lliurament. 

Si fos impossible efectuar el lliurament de la comanda en el domicili indicat, SALUT HOLOS, S.L.P. tractarà de lliurar-ho a un tercer indicat pel client o tornar a intentar el seu lliurament en una data posterior. Per a això li preguem que si no estarà en el domicili es posi en contacte amb SALUT HOLOS, S.L .P. per a convenir el lliurament un altre dia. 

Si en el termini de 15 dies, a comptar des que la seva comanda està disponible per al seu lliurament, la comanda no ha pogut ser lliurat per causes no imputables a SALUT HOLOS, S.L.P., entendrem que desitja desistir del contracte i el considerarem resolt. 

A conseqüència de la resolució del contracte, retornarem tots els pagaments rebuts de l’usuari, inclosos les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en què considerem resolt el contracte. Si us plau, tingui en compte que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional, per la qual cosa SALUT HOLOS, S.L.P. estarà autoritzat a repercutir-li els costos corresponents. 

Cancel·lació d’una comanda. 

L’usuari té dret a cancel·lar una comanda sense donar cap explicació. Aquest dret és el dret de desistiment establert per l’art. 102 el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. 

Per a cancel·lar una comanda pot usar el formulari que figura en l’enllaç “DRET DE DESISTIMENT” o poden notificar-lo per correu electrònic dirigint-se a ADMINISTRACIO@TAUHOLOS.COM per correu postal a l’adreça CARRER ASSEMBLEA DE CATALUNYA 6-8 BAIXOS, TARRAGONA (TARRAGONA), 43002. 

Si ens envia un correu electrònic o una comunicació per escrit, si us plau, inclogui els detalls de la seva comanda per a ajudar-nos a identificar-lo. 

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que el client o un tercer indicat pel client, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en cas que els productes que componen la comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que el client o un tercer indicat pel client, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim dels esmentats productes. 

Una vegada exercit el dret al desistiment l’usuari haurà de remetre a la direcció indicada els productes lliurats assumint per tant els costos de devolució. Si us plau, tingui en compte que si vostè decideix retornar-nos els articles a ports deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en què puguem incórrer. 

El dret a desistir del contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què el client els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura d’aquest, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals es van lliurar o que hagin sofert algun mal, per la qual cosa haurà de ser acurat amb el/els producte/s mentre estiguin en la seva possessió. Si us plau, retorni l’article usant o incloent tots els seus embolcalls originals amb totes les etiquetes. Preguem no retirin les etiquetes fins a estar segurs de voler quedar-se amb cada article. 

Després d’examinar l’article li comunicarem si té dret al reemborsament de les quantitats abonades. Si la devolució inclou la totalitat de la compra, s’ha seguit el procediment correcte i els productes estan nous i sense usar, procedirem al reemborsament de l’import total de la compra més les despeses d’enviament en un termini de 14 dies des que rebem la comanda cancel·lada. 

Si la devolució només inclou una part de la comanda, s’ha seguit el procediment correcte i els productes estan nous i sense usar, només li reemborsarem el valor dels productes retornats, sense les despeses d’enviament. 

Devolució de productes defectuosos. 

Si ens retorna els productes perquè són defectuosos o les descripcions no es corresponen amb aquests, procedirem a reemborsar el preu total dels productes, juntament amb les despeses d’enviament derivats i de la devolució de l’article. 

RESPONSABILITATS 

L’accés i ús d’aquesta pàgina web és responsabilitat dels usuaris. No és objecte de garantia per part de SALUT HOLOS, S.L.P.: 

 • La infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències de seguretat de la pàgina web
 • Que el contingut de la pàgina o la informació que passa a través del mateix estigui lliure de virus o d’altres  elements lesius així com d’errors, omissions o incorreccions.
 • Els possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu de la pàgina web
 • Retards o bloquejos en l’ús d’aquesta pàgina causats per deficiències o sobrecàrregues del centre de processament de dades, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes que estan fora del control de SALUT HOLOS, S.L.P. 
 • S’exonera de responsabilitat a SALUT HOLOS, S.L.P. davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada sempre que procedeixi d’altres fonts alienes.
 • El mer accés a la pàgina web no suposa entaular cap mena de relació comercial entre SALUT HOLOS, S.L.P. i l’usuari.

SALUT HOLOS, S.L.P. només subministra els productes per a ús domèstic i particular. El client accepta no utilitzar el producte per a fins comercials, publicitaris o de revenda. SALUT HOLOS, S.L.P. no té cap responsabilitat per qualsevol pèrdua de beneficis, pèrdua de negocis, interrupció de negocis o pèrdua d’oportunitats comercials del client. 

Cessió de drets i obligacions. 

El contracte és vinculant tant per al client com per a SALUT HOLOS, S.L.P., així com per als nostres respectius successors, cessionaris i causahavents. El client no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altre mode transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats d’aquest, sense haver obtingut el consentiment de SALUT HOLOS, S.L.P. previ i per escrit. Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altre mode transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats d’aquest, en qualsevol moment durant la seva vigència. Per a evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si és el cas, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com tàcites, que li haguéssim pogut atorgar. 

INFORMACIÓ I CONTINGUTS DE LA WEB 

La informació que es mostra en la pàgina web és la vigent en la data d’última actualització. SALUT HOLOS, S.L.P. es reserva el dret a actualitzar/modificar/eliminar informació d’aquesta pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís. 

En el cas que la pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que SALUT HOLOS, S.L.P. tingui control algun sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol mal o pèrdua derivats del seu ús. 

SALUT HOLOS, S.L.P. es reserva la facultat de modificar els Termes i Condicions de Compra. Les modificacions introduïdes no tindran caràcter retroactiu. Si no està d’acord amb les modificacions introduïdes, li recomanem no fer ús de la nostra pàgina web. 

VIRUS PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS 

L’usuari no ha de realitzar un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. L’usuari no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. L’usuari es compromet a no atacar aquesta pàgina web. L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per a descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a usar aquesta pàgina web. No serem responsables de qualsevol mal o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar el seu ordinador, equip informàtic, dades o materials a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redirigeixi. 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’AUTOR 

L’usuari reconeix i consent que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web corresponen en tot moment a SALUT HOLOS, S.L.P. L’usuari podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en què se li autoritzi expressament. 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ 

L’ús d’aquesta pàgina web i els contractes de compra de productes a través la mateixa es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. 

Pot formular qualsevol queixa i reclamació davant SALUT HOLOS, S.L.P. a través del correu electrònic MAIL o per correu postal a l’adreça CARRER *ASSEMBLEA DE CATALUNYA 6-8 BAIXOS, TARRAGONA (TARRAGONA), 43002.


Términos y condiciones de compra de https://www.tauholos.com

 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como finalidad establecer las condiciones de uso de la página HTTPS://WWW.TAUHOLOS.COM así como las condiciones de compra de productos a través de la misma por los usuarios. 

Le rogamos que lea detenidamente los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COMPRA así como la POLÍTICA DE PRIVACIDAD antes de usar esta página web. Si lo desea puede imprimir estas condiciones. Al utilizar esta página web o hacer un pedido a través de la misma el usuario acepta nuestros TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COMPRA así como nuestra POLÍTICA DE PRIVACIDAD, por lo que, en caso de no estar de acuerdo, no debe utilizar la web. 

INFORMACIÓN GENERAL 

En cumplimiento del deber de información recogido en el art. 10 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico le informamos que la titularidad de la web corresponde a SALUT HOLOS, S.L.P. CIF/NIF B43933225 , domicilio sito en CALLE ASSEMBLEA DE CATALUNYA 6-8 BAJOS, TARRAGONA (TARRAGONA), 43002 y con correo electrónico ADMINISTRACIO@TAUHOLOS.COM y teléfono 977245380, en adelante SALUT HOLOS, S.L.P. 

USO DEL SITIO 

Al hacer uso de esta página web y realizar pedidos a través de la misma, el usuario se compromete a los siguientes extremos: 

 • Usar la página web únicamente con la finalidad de consultar productos y realizar pedidos.
 • No realizar ningún pedido fraudulento o falso. Si de una forma razonable se considera que un pedido es fraudulento SALUT HOLOS, S.L.P. está autorizada a anularlo e informar a las autoridades pertinentes.
 • Tener capacidad legal para celebrar contratos (el usuario declara ser mayor de 18 años).
 • Facilitar sus datos de contacto de una forma veraz y exacta con el fin de poder realizar el envío de los pedidos.

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

SALUT HOLOS, S.L.P. informa a los usuarios de esta página web sobre su política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal que puedan ser recabados por la navegación o contratación de servicios a través de la política de privacidad. Puede acceder a la política de privacidad desde la página web en cualquier momento. 

CONDICIONES DE COMPRA 

Disponibilidad del servicio. Los usuarios tienen la posibilidad de realizar pedidos de los artículos que se ofrecen a través de la página web tanto para su envío a una dirección dentro del territorio español como a un destino europeo. 

Idioma. 

El contrato se formalizará en lengua española. 

Disponibilidad de los productos. 

Los pedidos están sujetos a la disponibilidad de los productos. Si se produjeran dificultades en cuanto al suministro de los productos o si no quedaran artículos en stock, SALUT HOLOS, S.L.P. informará al cliente de tal circunstancia, bien por mail o por teléfono y reembolsará cualquier cantidad que hubiese abonado por el producto o productos no disponibles o cambiará el producto por otro del mismo valor, según decida el cliente. 

Precios de los productos. 

En los precios de los artículos están incluidos todos los impuestos vigentes pero no están incluidos los gastos de envío, que se añadirán al importe total. SALUT HOLOS, S.L.P. se reserva el derecho a modificar los precios en cualquier momento, si bien los productos se facturarán sobre la base del precio en vigor en el momento de formalizar el pedido (a reserva de la disponibilidad del producto). 

En el pedido de compra se indicará tanto el precio total del producto/productos, incluyendo IVA y los gastos de envío que correspondan, según se indica en los apartados siguientes. 

El tipo de IVA aplicable será el legalmente vigente en cada momento en función del artículo concreto de que se trate. 

En los pedidos con destino a Canarias, Ceuta y Melilla, las entregas se encontrarán exentas de IVA por aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de Ley 37/1992, sin perjuicio de la aplicación de los impuestos y aranceles correspondientes conforme a la normativa vigente en cada uno de estos territorios. 

Gastos de envío a direcciones en territorio español y fuera de territorio español. 

Los gastos de envío serán por cuenta del cliente. 

Forma de realizar un pedido. 

Para realizar un pedido debe seleccionar el artículo o artículos deseados. Una vez que haya seleccionado todos los artículos que desee, éstos se añadirán a su cesta de la compra. El siguiente paso será tramitar el pedido y efectuar el pago. Para ello deberá seguir los pasos que se le solicitan en la página web y seguir las indicaciones de compra que le aparecen en pantalla. Se le pedirán únicamente los datos necesarios para la compra y posterior entrega del pedido. Antes de formalizar la compra deberá ACEPTAR EXPRESAMENTE las presentes condiciones así como la política de privacidad. 

Los datos registrados por la página web constituyen la prueba de las transacciones realizadas. El cliente recibirá confirmación del pedido a través de correo electrónico. 

Durante el proceso, antes de realizar el pago, podrá modificar los datos de su pedido. El pedido no se formaliza hasta que finaliza el proceso, lo cual ocurrirá cuando haya efectuado el pago. Hacer clik en “Pagar” implica que adquiere y abona los artículos seleccionados, este paso supone un compromiso vinculante. 

No existen límites de compra. El usuario puede realizar el pedido por el número de artículos que desee, sin mínimos ni máximos establecidos. 

Derecho de cancelación del pedido. 

SALUT HOLOS, S.L P.se reserva el derecho a rechazar un pedido de un cliente con el que existe litigio. 

Asimismo SALUT HOLOS, S.L.P. tiene derecho a rechazar o cancelar un pedido por razones justificadas, como por ejemplo:

 •  Por error en los datos de facturación (que sean incorrectos o imposibles de verificar)
 •  Si existe sospecha de fraude con la tarjeta bancaria
 • Si no es posible enviarlo a la dirección indicada
 • Si existen razones por las que se sospeche que el usuario no es un consumidor final
 • Si el usuarios es menor de 18 años
 • Si no se ha realizado el pago completo. 

Forma de pago. 

Podrá utilizar como medio de pago tarjeta bancaria, Paypal o mediante transferencia bancaria. En el caso de pago por tarjeta o PayPal el importe total del pedido que incluirá los gastos de envío que correspondan según el caso, se cargarán en la cuenta del cliente en el mismo momento de la compra. Solo se admiten pagos en EUROS.

Mediante el pago por tarjeta y en el caso de que se produzca alguna incidencia durante el proceso (por ejemplo que el terminal informara de la denegación de la tarjeta) se cancelará el pedido de forma automática. El sistema de pago mediante tarjeta bancaria se realiza a través de la pasarela de pago de “Redsys”. 

Al hacer clic en “Pagar“ el usuario está confirmando el pago del pedido así como que la tarjeta de crédito es suya. Para minimizar el riesgo de acceso no autorizado, se codificarán los datos de su tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito estarán sujetas a comprobaciones y autorizaciones por parte de la entidad emisora de las mismas, pero si dicha entidad no autorizase el pago, el pedido será cancelado automáticamente, informando el sistema al cliente acerca de dicha anulación. 

En el caso de seleccionar el sistema de pago a través de Paypal será PayPal la plataforma de pago y se realizará siguiendo las condiciones de dicha plataforma de pago. 

SALUT HOLOS, S.L.P. también le ofrece la posibilidad de realizar el pago mediante transferencia bancaria. 

El pedido será enviado a la dirección que nos indique una vez confirmado el ingreso del importe total del pedido. Si el importe no fuera por el total, SALUT HOLOS, S.L.P. se reserva el derecho a no enviar el pedido hasta su total abono por parte del cliente. 

Entrega. 

Los productos se enviarán a la dirección que el usuario haya indicado. 

El plazo de entrega oscila entre 24 y 72 horas (días hábiles) para domicilios en la península y 7 días hábiles para entregas a Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla. 

El plazo de entrega para direcciones fuera del territorio español oscila entre 7 y 10 días hábiles. 

Los plazos indicados se respetarán siempre que no existan circunstancias imprevistas o extraordinarias ajenas a nuestra voluntad. Si por algún motivo no pudiésemos cumplir con la fecha de entrega, le informaremos de esta circunstancia y le daremos la opción de seguir adelante con la compra estableciendo una nueva fecha de entrega o bien anular el pedido con el reembolso total del precio pagado. 

A efectos de las presentes condiciones, se entenderá que se ha producido la “entrega“ o que el pedido ha sido “entregado“ en el momento en el que usted o un tercero indicado por usted adquiera la posesión material de los productos, lo que se acreditará mediante la firma de la recepción del pedido en la dirección de entrega convenida. 

Imposibilidad de entrega. 

Si fuera imposible efectuar la entrega del pedido en el domicilio indicado, SALUT HOLOS, S.L.P. tratará de entregarlo a un tercero indicado por el cliente o volver a intentar su entrega en una fecha posterior. Para ello le rogamos que si no va a estar en el domicilio se ponga en contacto con SALUT HOLOS, S.L .P. para convenir la entrega otro día. 

Si en el plazo de 15 días, a contar desde que su pedido está disponible para su entrega, el pedido no ha podido ser entregado por causas no imputables a SALUT HOLOS, S.L.P., entenderemos que desea desistir del contrato y lo consideraremos resuelto. 

Como consecuencia de la resolución del contrato, devolveremos todos los pagos recibidos del usuario, incluidos los gastos de entrega sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, en el plazo máximo de 14 días desde la fecha en que consideremos resuelto el contrato. Por favor, tenga en cuenta que el transporte derivado de la resolución puede tener un coste adicional, por lo que SALUT HOLOS, S.L.P. estará autorizado a repercutirle los costes correspondientes. 

Cancelación de un pedido. 

El usuario tiene derecho a cancelar un pedido sin dar ninguna explicación. Este derecho es el derecho de desistimiento establecido por el art. 102 el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

Para cancelar un pedido puede usar el formulario que figura en el enlace “DERECHO DE DESISTIMIENTO” o pueden notificarlo por correo electrónico dirigiéndose a ADMINISTRACIO@TAUHOLOS.COM por correo postal a la dirección CALLE ASSEMBLEA DE CATALUNYA 6-8 BAJOS, TARRAGONA (TARRAGONA), 43002. 

Si nos envía un correo electrónico o una comunicación por escrito, por favor, incluya los detalles de su pedido para ayudarnos a identificarlo. 

El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día que el cliente o un tercero indicado por el cliente, distinto del transportista, adquirió la posesión material de los bienes o en caso de que los productos que componen el pedido se entreguen por separado, a los 14 días naturales del día que el cliente o un tercero indicado por el cliente, distinto del transportista, adquirió la posesión material del último de los mencionados productos. 

Una vez ejercido el derecho al desistimiento el usuario deberá remitir a la dirección indicada los productos entregados asumiendo por tanto los costes de devolución. Por favor, tenga en cuenta que si usted decide devolvernos los artículos a portes debidos estaremos autorizados a cargarle los gastos en que podamos incurrir. 

El derecho a desistir del contrato será de aplicación exclusivamente a aquellos productos que se devuelvan en las mismas condiciones en que el cliente los recibió. No se hará ningún reembolso si el producto ha sido usado más allá de la mera apertura del mismo, de productos que no estén en las mismas condiciones en las que se entregaron o que hayan sufrido algún daño, por lo que deberá ser cuidadoso con el/los producto/s mientras estén en su posesión. Por favor, devuelva el artículo usando o incluyendo todos sus envoltorios originales con todas las etiquetas. Rogamos no retiren las etiquetas hasta estar seguros de querer quedarse con cada artículo. 

Tras examinar el artículo le comunicaremos si tiene derecho al reembolso de las cantidades abonadas. Si la devolución incluye la totalidad de la compra, se ha seguido el procedimiento correcto y los productos están nuevos y sin usar, procederemos al reembolso del importe total de la compra más los gastos de envío en un plazo de 14 días desde que recibamos el pedido cancelado. 

Si la devolución solo incluye una parte del pedido, se ha seguido el procedimiento correcto y los productos están nuevos y sin usar, solo le reembolsaremos el valor de los productos devueltos, sin los gastos de envío. 

Devolución de productos defectuosos. 

Si nos devuelve los productos porque son defectuosos o las descripciones no se corresponden con los mismos, procederemos a reembolsar el precio total de los productos, junto con los gastos de envío derivados y de la devolución del artículo. 

RESPONSABILIDADES 

El acceso y uso de esta página web es responsabilidad de los usuarios. No es objeto de garantía por parte de SALUT HOLOS, S.L.P.: 

 • La infalibilidad, la disponibilidad, la continuidad, la inexistencia de deficiencias de seguridad de la página web
 • Que el contenido de la página o la información que pasa a través del mismo esté libre de virus o de otros elementos lesivos así como de errores, omisiones o incorrecciones. 
 • Los posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías o desconexiones en el funcionamiento operativo de la página web
 •  Retrasos o bloqueos en el uso de esta página causados por deficiencias o sobrecargas del centro de procesamiento de datos, ni de los daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas que están fuera del control de SALUT HOLOS, S.L.P. 
 • Se exonera de responsabilidad a SALUT HOLOS, S.L.P. ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones en la información facilitada siempre que proceda de otras fuentes ajenas. 
 • El mero acceso a la página web no supone entablar ningún tipo de relación comercial entre SALUT HOLOS, S.L.P. y el usuario. 

SALUT HOLOS, S.L.P. solo suministra los productos para uso doméstico y particular. El cliente acepta no utilizar el producto para fines comerciales, publicitarios o de reventa. SALUT HOLOS, S.L.P. no tiene ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de beneficios, pérdida de negocios, interrupción de negocios o pérdida de oportunidades comerciales del cliente. 

Cesión de derechos y obligaciones. 

El contrato es vinculante tanto para el cliente como para SALUT HOLOS, S.L.P., así como para nuestros respectivos sucesores, cesionarios y causahabientes. El cliente no podrá transmitir, ceder, gravar o de cualquier otro modo transferir un contrato o alguno de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin haber obtenido el consentimiento de SALUT HOLOS, S.L.P. previo y por escrito. Podemos transmitir, ceder, gravar, subcontratar o de cualquier otro modo transferir un contrato o alguno de los derechos u obligaciones derivados del mismo, en cualquier momento durante su vigencia. Para evitar cualquier duda, dichas transmisiones, cesiones, gravámenes u otras transferencias no afectarán los derechos que, en su caso, usted, como consumidor, tiene reconocidos por ley ni anularán, reducirán o limitarán de cualquier otra forma las garantías, tanto expresas como tácitas, que le hubiésemos podido otorgar. 

INFORMACIÓN Y CONTENIDOS DE LA WEB 

La información que se muestra en la página web es la vigente en la fecha de última actualización. SALUT HOLOS, S.L.P. se reserva el derecho a actualizar/modificar/eliminar información de esta página web en cualquier momento y sin previo aviso. 

En el caso de que la página web contenga links a otras páginas web y materiales de terceros, dichos links se facilitan únicamente a efectos informativos, sin que SALUT HOLOS, S.L.P. tenga control alguno sobre el contenido de dichas páginas web o materiales. Por lo tanto, no aceptamos responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida derivados de su uso. 

SALUT HOLOS, S.L.P. se reserva la facultad de modificar los Términos y Condiciones de Compra. Las modificaciones introducidas no tendrán carácter retroactivo. Si no está de acuerdo con las modificaciones introducidas, le recomendamos no hacer uso de nuestra página web. 

VIRUS PIRATERÍA Y OTROS ATAQUES INFORMÁTICOS 

El usuario no debe realizar un uso indebido de esta página web mediante la introducción intencionada en la misma de virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas o cualquier otro programa o material tecnológicamente perjudicial o dañino. El usuario no tratará de tener acceso no autorizado a esta página web, al servidor en que dicha página se encuentra alojada o a cualquier servidor, ordenador o base de datos relacionada con nuestra página web. El usuario se compromete a no atacar esta página web. El incumplimiento de esta cláusula podría llevar aparejada la comisión de infracciones tipificadas por la normativa aplicable. Informaremos de cualquier incumplimiento de dicha normativa a las autoridades competentes y cooperaremos con ellas para descubrir la identidad del atacante. Asimismo, en caso de incumplimiento de la presente cláusula, dejará inmediatamente de estar autorizado a usar esta página web. No seremos responsables de cualquier daño o pérdida resultante de un ataque de denegación de servicio, virus o cualquier otro programa o material tecnológicamente perjudicial o dañino que pueda afectar a su ordenador, equipo informático, datos o materiales como consecuencia del uso de esta página web o de la descarga de contenidos de la misma o a los que la misma redireccione. 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

El usuario reconoce y consiente que todo copyright, marca registrada y demás derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los materiales o contenidos que se aportan como parte de la página web corresponden en todo momento a SALUT HOLOS, S.L.P. El usuario podrá hacer uso de dicho material únicamente en la forma en que se le autorice expresamente. 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

El uso de esta página web y los contratos de compra de productos a través la misma se regirán por la legislación española. Cualquier controversia que surja o guarde relación con el uso de la página web o con dichos contratos será sometida a la jurisdicción no exclusiva de los juzgados y tribunales españoles. 

Puede formular cualquier queja y reclamación ante SALUT HOLOS, S.L.P. a través del correo electrónico MAIL o por correo postal a la dirección CALLE ASSEMBLEA DE CATALUNYA 6-8 BAJOS, TARRAGONA (TARRAGONA), 43002.